Pages

Monday, 19 November 2012

আইৰ শুকোলা বেলা


সেউজৰ পৰশত যেতিয়া ভাগি পৰে সৰগ্ 
তুমি ক'ত থাকা, 
সোণালী সুৱাশে যেতিয়া সুৱৰাই যাই এযৃগ 
তুমি ক'ত থাকা,

আজি যেতিয়া তোমাক লাগে মোৰ শিতানত
আজি যেতিয়া মোৰ মৃখাগ্নিত লাগে তোমাৰ পৰশ
তুমি ক'ত থাকা,

আজি তোমাৰ আইৰ শুকোলা বেলাত
তুমি ক'ত থাকা,

অসমী আইৰ আজি সেইয়াই গতি
সহোদৰৰ তেজাল বেলাত
তুমি ক'ত থাকা?

~ আৰিফা মাজিদ্। 

No comments: